მენეჯმენტი

მიხეილ ხუციშვილი

მმართველი დირექტორი

რამაზი კიკვაძე

მატჩების მენეჯერი

ბაჩო ცალუღელაშვილი

მედია-ოფიცერი

თინათინ მურჯიკნელი

ლიცენზირების მენეჯერი

კახი ჯღარკავა

ფინანსისტი

ვახტანგ ყურულაშვილი

გულშემატკივრებთან მეკავშირე

 kurulashviliii@mail.ru
 +995 557 50 60 78

ვახტანგ ყურულაშვილი
გულშემატკივრებთან მეკავშირე
kurulashviliii@mail.ru
+995 557 50 60 78

თინათინ გოგია

შშმ პირებთან მეკავშირე

551 595 908

tinatingogia@gmail.com

კახა მიქანაძე

უსაფრთხოების ოფიცერი

საბა ზუხბაია

საბა ზუხბაია
სოციალური პასუხისმგებლობის ოფიცერი
 sabazukhbaia7@gmail.com
 +995 595 37 85 37